Home
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1. Dataansvarlige

Den ansvarlige dataejer er:

DEN DATAANSVARLIGE
Mentor Danmark ApS
CVR-nr. 32318975
E-mail:
support@laerervikaren.dk

2. Personoplysninger

2.1  For vikarer
Personoplysninger og privatlivspolitik

Vi passer på dine personlige oplysninger
I forbindelse med behandling af dine personoplysninger, ønsker vi, at du som bruger af Lærervikaren.dk, skal være tryg og føle dig ordentligt behandlet. Derfor får du denne besked om vores privatlivspolitik, som bl.a. giver dig de mest typiske eksempler på, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Hvorfor har vi oplysninger om dig?
Vi har oplysninger om dig, fordi vi står for formidling af din vikarprofil til dine valgte skoler, og fordi du har oprettet dig som vikar på Lærervikaren.dk. Vi bruger dine oplysninger til videreformidling til den (eller de) skole(r), som du har valgt under din vikarprofil.

Hvilke oplysninger har vi om dig?
Vi har de almindelige kontaktoplysninger på dig, som du selv har opgivet og som udgør navn, adresse, evt. e-mail og telefonnummer samt evt. profilbillede og køn. Derudover har vi de fagligt relaterede oplysninger, som du selv har opgivet, og som omhandler uddannelse, undervisningsfag og -erfaring samt kalender-relaterede oplysninger; rådighedsinternvaller og evt. indgåede aftaler med tilknyttede skoler. Hvis du vælger at uploade dit CV, så undlad at dette indeholder særlige følsomme persondata som f.eks. dit CPR-nummer.

Hvad bruger vi dine oplysninger til og hvem har adgang til disse?
Dine oplysninger deles med skoler der søger kvalificerede lærervikarer, og som vil kunne kontakte dig gennem Lærervikaren.dk.

Kun skoler der er tilmeldt som aktive og godkendte brugere af Lærervikaren.dk og som kan logge ind ved hjælp af brugernavn og password, kan søge efter vikarer i vores database og tilgå dine oplysninger.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Du kan til en hver tid slette din profil og tilhørende personlige oplysninger på Lærervikaren.dk ved at logge ind på din profil og klikke på ”slet profil”. Alternativt kan du rette henvendelse til vores support på support@laerervikaren.dk

Kategorier af personoplysninger

Lærervikaren.dk indsamler kun de oplysninger om dig, som de skoler der benytter www.Laerervikaren.dk har efterspurgt for at kunne vurdere din profil og dine kompetencer ift. til ansættelse som lærervikar.

Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi behandler.

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

 • Login til Lærervikaren.dk (enten E-mailadresse eller valgfrit brugernavn) samt krypteret adgangskode (skjult i databasen. Mistes adgangskoden er eneste mulighed for login et ”password reset” da adgangskoden ikke kan tilgås)
 • Navn, adresse, E-mailadresse, telefonnummer, profilbillede, køn, alder, samt valgfri profiltekst
 • Fagligt relaterede oplysninger; uddannelse, undervisningsfag og -erfaring
 • Kalender relaterede oplysninger; rådighedsinternvaller og evt. indgåede aftaler med tilknyttede skoler
 • Oplysninger om adfærd på Lærervikaren.dk; f.eks. seneste login, profil sidst opdateret, med henblik på at optimere vores tjeneste

Følsomme og semi-følsomme personoplysninger:

 • Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme og semi-følsomme personoplysninger om dig og opfordrer til, at du ikke fremsender eller på anden måde videregiver sådanne oplysninger til os.
 • Følsomme oplysninger er bl.a. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt helbredsoplysninger.
 • Personoplysninger vedrørende straffedomme og strafbare forhold anses efter dansk ret som semi-følsomme personoplysninger. Selvom skoler efterspørger børneattest (og evt. straffeattest), så er det ikke oplysninger, der skal fremsendes via Lærervikaren.dk, men noget som den pågældende skole selv står for at indhente efteraftale med dig.

2.2 For skoler

Kategorier af personoplysninger:

 • Login til Lærervikaren.dk (enten E-mailadresse eller valgfrit brugernavn) samt krypteret adgangskode (skjult i databasen. Mistes adgangskoden er eneste mulighed for login et ”password reset” da adgangskoden ikke kan tilgås)
 • Navn, E-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt generel tekst angivet i forbindelse med oprettelsen af skolens profil.
 • Oplysninger om adfærd; f.eks. seneste login, profil sidst opdateret, med henblik på at optimere vores tjeneste.

3. Formål med behandling af personoplysninger samt behandlingsgrundlag

Formål Eksempler Behandlingsgrundlag Kilder Modtagere Opbevaring
Oprettelse og formidling af din vikarprofil til interesserede skoler godkendt i systemet Lærervikaren.dk Eksempel: Registrering og behandling af kontaktoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger, når du opretter dig som vikar. Disse oplysninger er via systemet (Lærervikaren.dk) tilgængelige for aktuelle skoler som er som godkendt i systemet.
Vi behandler dine personoplysninger som ovenfor beskrevet baseret på behandlingsgrundlaget under GDPR artikel 6.1.b Vi indsamler udelukkende oplysninger fra dig (der sker ikke indsamling og samkøring af oplysning om dig fra andre parter) Vi kan dele dine personoplysninger med:
– Skoler der er godkendt i systemet (Lærervikaren.dk sikrer, at det kun er legitime skoler der oprettes)
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Du kan til en hver tid slette din profil på Lærervikaren.dk eller rette henvendelse til databehandler, som sørger for at din profil og tilhørende personoplysninger slettes fra systemet.
Administration af din vikarprofil
– Med henblik på at yde generel support ifb. med login og brug af din vikarprofil
Eksempel: hjælp til ændring af oplysninger i profil
Hvis du har problemer med at ændre oplysninger på din profil, vil vores support team på baggrund af din anmodning kunne tilgå din profil, herunder dine personlige data, og hjælpe med at tilrette disse.
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på behandlingsgrundlaget under GDPR artikel 6.1.b Vi indsamler udelukkede oplysninger fra dig (der sker ikke indsamling og samkøring af oplysning om dig fra andre parter) Vi kan dele dine personoplysninger med:
– Skoler der er godkendt i systemet (Lærervikaren.dk sikrer at det kun er legitime skoler der oprettes)
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Du kan til en hver tid slette din profil på Lærervikaren.dk eller rette henvendelse til databehandler som sørger for at din profil og tilhørende personoplysninger slettes fra systemet.
Optimering af hjemmeside
– Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside
Eksempel: Forbedring af digitale tjenester
Når du bruger vores hjemmeside, behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre tjenesten. På den måde kan vi tilbyde vores besøgende funktionelle og relevante digitale tjenester, der løbende udvikler sig i takt med brugernes behov.
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på behandlingsgrundlaget under GDPR artikel 6.1.b herunder
– Optimering af hjemmesiden (Lærervikaren.dk)
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Evt. online kilder, der er offentligt tilgængelige
Evt. underleverandører som videreudvikler systemet (Lærervikaren.dk) forudsat at disse leverandører indgår som en del af databehandleraftalen Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger på sikker vis. Nedenfor har vi angivet mere konkrete sletteregler og kriterier, som vi bruger til at fastsætte vores opbevaringsperiode.

5. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.