Home
Om Lærervikaren.dk

Om Lærervikaren.dk

Cute schoolgirl writing a while her teacher is talking

Der er brug for Lærervikaren.dk!

For tiden er der stor debat i medierne omkring den manglende kompetencedækning i folkeskolen.

Vi mener at Lærervikaren.dk er løsningen, da Lærervikaren.dk tilbyder skolerne et overblik over tilgængelige undervisere med de rette kompetencer!

 

UDSNIT FRA FOLKESKOLEREFORMEN

  • Et centralt element i folkeskolereformen er fuld kompetencedækning i undervisningen (alle fag, alle klassetrin).
  • Undervisningen skal varetages af undervisere med undervisningskompetence i linjefag eller tilsvarende.
  • Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.


I DAG ER FOLKESKOLEN LANGT FRA MÅLET

I dag underviser næsten hver femte af landets 55.370 folkeskolelærere uden en læreruddannelse, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik (Kilde: Jyllands-Posten).

I ca. 20 % af de vejledende timer i folkeskolen bliver eleverne ikke undervist af undervisere med undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence gennem efteruddannelse (Kilde: UVM.dk).

Denne manglende kvalitet i undervisningen gør sig også gældende for de nye lektiecafeer, hvor det er svært at skaffe kompetente undervisere (Kilde: Berlingske)

 

LØSNING – der er brug for Lærervikaren.dk!
Undervisningen skal selvfølgelig som udgangspunkt dækkes af fastansatte lærere, men der vil formentlig altid opstå situationer, hvor der er behov for vikarer.

I disse situationer er det centralt, at der nemt kan findes kvalificerede vikarer til at varetage undervisningen.

Og det er her, der er brug for Lærervikaren.dk!

Lærervikaren.dk kan tilbyde en webportal, der gør det nemt og enkelt for skoler at få fuld gennemsigtighed og overblik over tilgængelige undervisere med de rette kompetencer! i:

  • skolens eget vikarkorps
  • et fælles vikarkorps på tværs af skoler
  • forbindelse med rekruttering af nye vikarerSkolen kan dermed sikre ”fuld kompetencedækning” ved at udnytte de mange kvalificerede undervisere på Lærervikaren.dk (også på tværs af skoler).