Home
Hvad kan Lærervikaren.dk tilbyde skoler?

Hvad kan Lærervikaren.dk tilbyde skoler?

Lærervikaren.dk er fortaler for, at undervisningen som udgangspunkt skal dækkes af fastansatte lærere. Omvendt vil der altid pga. sygmeldinger, ferie, efteruddannelse osv. opstå situationer, hvor der er behov for vikarer.

I disse situationer er det afgørende, at skolen hurtigt og nemt kan finde kvalificerede vikarer til at varetage undervisningen.

Målet med Lærervikaren.dk er, at skabe kontakt mellem vikarer og skoler og understøtte skolernes daglige vikaradministration.

Med Lærervikaren.dk får skolen fuld gennemsigtighed og overblik over tilgængelige undervisere med de rette kompetencer enten i:

  • Skolens eget vikarkorps
  • Et fælles vikarkorps på tværs af skoler
  • Forbindelse med rekruttering af nye vikarer

Lærervikaren.dk er et uafhængigt hjælpeværktøj til skolens allerede eksisterende løn- og planlægningssystemer. Der kræves kun adgang til internet.

Systemet benyttes udelukkende til at finde vikarer til ændringer i de faste skoleskema.

Lærervikaren.dk skal ikke forveksles med et vikarbureau, men betragtes som en platform, der hjælper skolen med at administrere deres eksisterende vikarkorps samt giver mulighed for at finde nye kvalificerede vikarer.

Systemet er intuitivt og brugervenligt, og I vil som skole hurtigt kunne komme i gang, når I har oprettet en profil.

Lærervikaren.dk er også velegnet til skolen, som har sit eget vikarkorps.

Skolens vikarer kan via deres profil angive tidsrum, hvor de er tilgængelige og kan tage vikariater. Derudover kan vikarer se og anmode om skolens udbudte vikariater.

 

Fordele for skolen

Lærervikaren.dk er et enkelt, effektivt og billigt værktøj.

”Mit vikarkorps”
Skolen kan, under skolens profil, oprette skolens eksisterende vikarer og de vil herefter indgå i skolen eget vikarkorps ”Mit vikarkorps”. Hver vikar får en brugerprofil som de kan tilgå.

Skolen får mulighed for at optimere skolens vikaradministration og vikarressourcer. Vagtplanlæggeren kan i løbet af få sekunder få vist en oversigt over tilgængelige vikarer i skolens vikarkorps og deres kompetencer. Dette vil bl.a. være anvendeligt i situationer ved akutte sygemeldinger eller ved behov for vikarer med særlige kompetencer til længere vikariater.

Lærervikaren - illustration Søgeresultat 2

Skolen kan se vikarens kalender så langt frem i tiden, som vikaren har planlagt. Skolen kan dermed danne sig et overblik over, hvor tilgængelige de enkelte vikarer er.

Skolen får således et overblik over tilgængelige vikarer til ændringer i skolens faste skemaer.

Skolen kan løbende udbyde vikariater via udbudskalenderen. Skolen kan se de vikarer, der anmoder om de udbudte vikariater og udvælge den der er bedst egnet til opgaven.

 

“Udvid vikarkorps”
Lærervikaren.dk har i dag en af Danmarks største databaser over kvalificerede undervisere.

Skolen kan via “Udvid vikarkorps” på skolens profil se hvilke personer udefra, der ønsker ansættelse på skolen. Skolen kan ud fra listen på en overskuelig måde sortere og udvælge de personer, skolen ønsker til samtale. Skolen kan hermed anvende Lærervikaren.dk til at organisere og behandle jobansøgninger fra potentielle vikarer.

Når en vikar via skolens profil godkendes, vil vikaren blive tilknyttet skolens vikarkorps – menuen ”Mit vikarkorps”

Skolen kan også selv invitere vikarer, hvis de i forvejen kender navn og email adresse på personen.

 

Fælles vikarkorps
Skoler i et lokalområde kan, hvis de ønsker det, oprette et fælles vikarkorps. Hermed opnår skolerne et større udbud af vikarer og fleksibiliteten samt muligheden for ”fuld kompetencedækning” øges ved at udnytte kvalificerede undervisere på tværs af skoler. Systemet sørger for, at der ikke opstår dobbeltbookinger.

Lærervikaren.dk kan dermed dække fravær uden at skolen risikerer over- og underkapacitet af lærere jf. figur herunder.

Lærervikaren - illustration vikardækning - 3

Som vist på illustrationen kan en vikarløsning, der gør brug af Lærervikaren.dk, resultere i en udnyttelse af andres skolers overudbud af vikarer og samtidig øge vikardækningen.

Vi er naturligvis bekendt med, at mange skoler foretrækker deres ”egne” og faste vikarer. Vagtplanlæggeren har derfor også mulighed for selv at vælge blandt ledige vikarer, herunder vikarer, der er tilknyttet specifikke skoler. Det er dog valgfrit at oprette et fælles vikarkorps.

 

Support & service

Lærervikaren.dk yder gratis support. Se mere under kontakt.

Lønforhandlinger og andre juridisk bindende aftaler indgås mellem vikaren og den enkelte skole. Lærervikaren.dk har i denne sammenhæng ikke nogen indflydelse eller forpligtelser.

Lærervikaren.dk vil stå for den løbende vedligeholdelse af systemet, samt nye opdateringer. Hvis I har forslag til, hvordan systemet kan videreudvikles og gøres bedre, er I velkommen til at kontakte os.

 

Hvordan kommer jeg i gang som skole?

Ønsker I at oprette jeres skole, skal I gå ind via linket “Registrer skole” i højre side af hjemmesiden.

I vil herefter blive guidet igennem oprettelsesprocessen.

 

Lidt om oprettelsen
Når I opretter profilen, skal I vælge brugernavn og password, samt indtaste informationer som skolens navn, adresse, e-mail, tlf. nr.

Når jeres profil er oprettet, skal I efterfølgende godkendes af os (Lærervikaren.dk). Først herefter vil jeres profil være aktiv.

Efter godkendelsen kan I via jeres brugernavn og password logge ind på jeres profil og anvende alle funktioner på Lærervikaren.dk, herunder oprette vikarer (eller invitere vikarer), rekruttere vikarer udefra, søge efter tilgængelig vikarer og deres kvalifikationer m.m.

Hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer ved oprettelse eller anvendelse, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på support@laerervikaren.dk

 

Gratis prøveperiode
Den første måneds anvendelse af Lærervikaren.dk får jeres skole uden beregning. Måneden gælder fra det tidspunkt hvor skolens profil godkendes af os. Denne måned fungerer som prøveperiode, så I har mulighed for at afprøve systemet og se om det matcher med arbejdsgangen på jeres skole.

Efter prøveperioden på 1 måned vil vi kontakte jer på telefon eller mail og forhøre os om jeres oplevelse af Lærervikaren.dk og om I evt. kunne være interesseret i at fortsætte og indgå en aftale:

  • Hvis I ikke ønsker at fortsætte med at benytte Lærervikaren.dk, så stopper prøveperioden uden nogen form for binding eller beregning.
  • Hvis I ønsker at fortsætte med at benytte Lærervikaren.dk, så oprettes en abonnementsaftale (se mere om priser og abonnementsvilkår her).

Hvis I ønsker at fortsætte samarbejdet, vil vi sende en accept af abonnementsvilkår. I denne accept bedes I udfylde felterne med betalingsadresse, EAN-nummer og abonnementsperiode. Først når accepten er udfyldt og returneret til support@laerervikaren.dk, vil abonnementet blive aktiveret.

Fakturering: Jeres skole kan vælge imellem halvårlig eller helårlig betaling.
Opsigelse: Senest en måned inden næste abonnementsperiode.

Såfremt I er interesseret, men gerne ønsker mere info, så kan vi efter aftale give en præsentation af systemet på jeres skole, uden beregning.